วิธีทำ bond Network Centos 7

ก่อนเริ่มทำ โปรดเช็คตามนี้
ค่า bond จำเป็นต้องเซ็ตที่ฝั่งสวิทด้วย ดังนั้นโปรดเซ็ตก่อนทำการ bond หากท่านไม่ได้มีสิทธิ์ คุม switch โปรดแจ้งผู้ให้บริการของท่านก่อน
การ bond  นั้น หากไม่อยู่หน้าเครื่อง หรือ ไม่มี KVM ไม่ควรทำครับ
เช็คว่า มีบอนด์ หรือยัง
lsmod | grep bonding
ถ้าไม่เจอให้พิมเพื่อสั่งให้ทำงาน
modprobe bonding
สร้างไฟล์บอนด์
nano  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
ดู interfect ว่าใช้อะไรอยู่ ในตัวอย่างผมยกตึวอย่าง ว่าผมใช้
enp0s3
enp0s4
ให้ใส่
DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
IPADDR= ไอพี
GATEWAY= เกตเวย์
DNS1=203.146.237.237
DNS2=203.146.237.222
PREFIX=24
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BONDING_OPTS=”mode=4 miimon=100  xmit_hash_policy=1 lacp_rate=1″
ให้ Save ครับ
ต่อมา ไปกำหนด ที่ port ที่ใช้
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
ใส่
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
HWADDR=”28:f1:0e:27:9a:da” MASTER=bond0
SLAVE=yes
Save ครับ
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s4
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=enp0s4
ONBOOT=yes
HWADDR=”a0:d3:7a:91:91:00″ MASTER=bond0
SLAVE=yes
hwaddr  ตรงนี้ถ้าไม่ทราบให้ใส่ # ขั้นหรือลบออกก็ได้ครับ  ถ้าเครื่องไม่เคยแก้ไข lan port  ลงใหม่ครั้งแรกไม่มีผลอะไร
Save
สั่ง restart network
systemctl restart network
ลองสั่ง ip a ดู ว่า port ทั้งสอง และ bond ขึ้น up หรือยัง
Up แล้วก็ยังไม่ชัวว่าเสร็จนะครับ
วิธีเช็คให้ลองดู
cat /proc/net/bonding/bond0
hast policy ต้องเห็นเป็น  layer 3+4(1)
สถานะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น  ถ้าต่างจากนี้คืออาจจะผิดครับ
วิธี speed รวม
cat /sys/class/net/bond0/speed
เช่น ถ้าผมใช้ fiber 10 gb ค่าที่ได้หน่วยเป็น mb จะได้ 20000
ผมเน้นยํ้าค่า อย่าดูแค่ port up เท่านั้น ให้ดู Hast policy เป็นหลัก ต้อง layer3+4 เท่านั้นครัย
เรียบร้อยครับจบแล้ว