วิธีติดตั้ง Glowstone (Minecraft) บน CentOS 7

yum install java screen nano -y
cd ~
mkdir Glowstone
cd Glowstone
wget https://circleci.com/api/v1.1/project/github/GlowstoneMC/Glowstone/latest/artifacts/0/%24CIRCLE_ARTIFACTS/glowstone.jar
nano start.sh

วางคำสั่งนี้ลงไป แก้ 512 เป็นขนาดแรมที่คุณใช้
java -Xms512M -Xmx512M -jar glowstone.jar

 

วิธีการลบ เมื่อไม่ต้องการใช้

cd ~
rm -rf Glowstone
yum -y remove java