วิธีแก้ Yum error: rpmdb : failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library

error: rpmdb: BDB0113 Thread/process 10680/140044063065920 failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library

error: db5 error(30973) from dbenv->failchk: BDB0087 DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery

error: cannot open Packages index using db5 – (30973)

error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm

CRITICAL:yum.main:

เมื่อหลายวันก่อนผมเจอปัญหา Error แบบนี้ หาวิธีแก้หลายวิธี แต่ไม่สามารถแก้ได้จนไปเจอวิธีแก้ที่ง่ายๆมากๆ

สั่งลบ Database rpm

mv /var/lib/rpm/__db* /tmp

yum clean all

yum update -y

เรียบร้อยครับ ง่ายๆเลย

วิธีแก้ Server Error: STATUS: Internal error occurred. Refer to server log for more information.

เจอ error Server Error: STATUS: Internal error occurred. Refer to server log for more information. บน roundcube

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build todovecot && ./build dovecot
./build exim_conf
service exim restart

วิธีแก้ไข Error connecting to MySQL: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)

เจอ Eerror

Error connecting to MySQL: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)

แก้ Path ยังไงก็ไม่หาย ทำตามแทบทุกกระทู้ กำหนด path แก้ permission

สุดท้ายเจอ บอร์ดต่างประเทศแนะนำให้ลบ mysqld.log

 

ปรากฏว่าหายเฉย