วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Directadmin โดย Asiagb.com

Directadmin
⦁    เปลี่ยน รหัสผ่าน Directadmin
⦁    เปลี่ยน รหัสผ่าน FTP Password
⦁    เปลี่ยน รหัสผ่าน Database (user หลัก)
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน – Directadmin
1.เลือก Change Password

 

20

2.ใส่รหัสผ่านเดิม
3.ใส่รหัสผ่านใหม่
4.ถ้าเราเลือกทั้งสามตัวรหัสผ่านก็จะเป็นตัวเดียวกันหมดทั้งสามตัว
DirectAdmin Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน DirectAdmin
Main FTP Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน FTP
Main Database Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน Database
5.คลิกเลือก “Submit”
21

6.ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จ

22