วิธีสร้าง FTP Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือกเมนู FTP Management

27

 

2.คลิก Create FTP Account

28

3.กรอกรายละเอียดที่เราจะเอาไว้ใช้งาน
4.คลิกเลือก “Create”

29FTP Account ที่สร้างจะอยู่ภายใต้ Directory หลักของเว็บไซต์ (public_html)
ท่านสามารถทำการ Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้ [email protected] และรหัสผ่านที่สร้างผ่าน
โดยเรียกใช้งานได้จาก http://domain.com/user หรือ user.domain.com (ในกรณีสร้าง Subdomain)
**1. ใช้สำหรับมีการใช้งานในกรณีมีการเพิ่มโดเมน เป็นการแยกใช้งาน FTP กับโดเมนที่เพิ่ม
**2. โฟลเดอร์จะอยู่ภายใต้ public_ftp จะเรียกใช้งานได้จาก ftp:/domain.com
**3. ระบบจะทำการสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อเดียวกับ FTP Acc ไว้ใน โฟลเดอร์หลัก (public_html)
**4. เป็นการกำหนดโฟลเดอร์ปลายทางของ User FTP Acc ที่สร้างด้วยตัวเอง
แนะนำให้สมาชิกเลือก 3 เพราะ FTP ที่สร้างขึ้น ระบบจะสร้างชื่อโฟลเดอร์ เดียวกับ ชื่อ username ที่ตั้ง ไว้ใน public_html หลักของเว็บไซต์
FTP Account ที่สร้างขึ้นนี้ จะมีสิทธิอับโหลด หรือแก้ไขไฟล์ ในโฟลเดอร์ตามชื่อ
Username หรือ โฟลเดอร์ ที่กำหนดในขั้นตอนนี้เท่านั้น
การใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมอับโหลด FTP ต่างๆ ได้ดังนี้
Host: ftp.your-domain.com
Username: ชื่อที่ตั้ง@your-domain.com
Password: ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

23

 

2.คลิกเลือก “Change”

24

3.ใส่รหัสผ่านเดิม
4.ใส่รหัสผ่านใหม่
DirectAdmin Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน DirectAdmin
Main FTP Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน FTP
Main Database Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน Database
5.คลิกเลือก “Submit”

25

6.ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

26

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิกเลือก “MYSQL Management”

15

 

2.คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน Password

16

3.คลิกเลือก “Modify password”

17

4.ใส่ Password ที่จะเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
5.คลิก “Save”

18

6.ถ้าขึ้นแบบกแสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

19