วิธีใช้ Domain Pointers

1.เลือกที่ Domain Pointers

41

 

2.ที่ Add New Domain Pointer ระบุโดเมนที่ต้องการ
3.คลิก “Add”
42

4.โดเมนที่เราได้ Add ไปแล้วจะแสดงผลที่ Source Domain

43

5.หากต้องการลบโดเมนใน Source Domain ให้ติ๊กที่โดเมนที่เราต้องการ
6.คลิก Delete


44

วิธีใช้ Site Redirection Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Site Redirection

38

 

2.ตั้งค่า Site Redirection
Local URL Path คือ ที่อยู่ /path หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการ
Redirect Type หมายถึง ประเภทการส่งต่อ
– 301 – Permanent – ทำการ redirect แบบถาวร
– 302 – Temporary – ทำการ redirect ชั่วคราว
– 303 – Replaced – เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย (Destination URL)
Destination URL หมายถึง URL หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ปลายทาง
3.คลิกเลือก “Save”

39

4.เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับ

40