วิธีเซ็ต วัน เวลา ใน linux

สวัดดีครับ วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการเปลี่ยนวันเวลาให้เป็นเมืองไทยครับ

 

ก๊อป วางได้เลยครับ

 

yum install ntpdate -y

ntpdate th.pool.ntp.org

hwclock –systohc

echo “date.timezone = \”Asia/Bangkok\”” >> /usr/local/lib/php.ini   <<< ตรงจุดนี้ผมใช้ directadmin นะครับ หากท่านใช้ path อื่นๆก็ให้แก้เป็นอย่างอื่นครับ

service httpd restart