วิธีการเซ็ต Multi php ใน directadmin

วิธีนี้สำหรับ Directadmin Cuscombuild 2.0 เท่านั้น

ง่ายๆครับ ก๊อปวางได้เลย ก่อน ก๊อปไปใช้แก้ PHP Version ตามต้องการได้เลยครับ

สามารถใช้งาน PHP 5.3 ขึ้นไปเท่านั้น Custombuild 2.0 จะไม่สามารถใช้ php 5.2 ได้ ต้อง คอมไพล์เองครับ

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 5.3

./build update
./build update_da

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build php n
./build rewrite_confs