จดโดเมน .th

จดโดเมน .th

สวัดดีครับ หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยเรื่องโดเมน .com .net .org

แต่หลายๆท่านคงไม่ทราบว่าประเทศไทยมีสกุลโดเมนของตัวเองคือ .th

เช่น .co.th .ac.th .in.th  โดเมน ทั้ง 2 ตัวนี้มีความหมาย และใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งกว่าโดเมนปกติ

เหตุผมเพราะว่า

.co.th คุณต้องจดทะเบียนบริษัทเท่านั้นถึงจะจดได้

.ac.th คุณต้องจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาเท่านั้น ถึงจดได้

.in.th คุณต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะจดได้

ดังนั้น หากท่านต้องการความน่าเชื่อถือในประเทศที่มากขึ้น สกุลโดเมนเหล่านี้ ช่วยได้แน่นอน

ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาทต่อปี  ดูได้ที่ asiagb.com/domain