เปลี่ยนใจมาใช้บริการ Host เว็บไทย นั้นดีกว่าจริง

เปลี่ยนใจมาใช้บริการ Host เว็บไทย นั้นดีกว่าจริง

 

ธุรกิจทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต้องใช้งานเว็บไซต์เป็นช่องประชาสัมพันธ์และติดต่อลูกค้ามากขึ้น องค์กรขนาดใหญ่จะมีการจัดจ้างผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างงานที่ดีกว่า และให้ฝ่ายไอทีคอยดูแลเซิร์ฟเวอร์ เพราะเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรสามารถใช้งานภายในได้ด้วย ส่วนเว็บไซต์นั้นใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เยอะมาก จึงเป็นความคุ้มค่ากว่าการใช้บริการ Host เว็บไทย จากผู้ให้บริการภายนอก แต่ธุรกิจรายย่อยควรหันมาใช้บริการ Host เว็บไทย แทน Web Hosting จากต่างประเทศ เพราะบริการที่ใกล้เคียงและดีกว่า ส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์คุณแน่นอน

 

มูลค่าของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นั้นสูง และต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนั้น ผู้ให้บริการชาวไทยได้ก้าวทัดเทียมต่างประเทศแล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะใช้บริการ Web hosting ต่างประเทศ คนไทยเก่ง ๆ ที่ให้บริการ Host เว็บไทย นั้นมีมากขึ้น การแข่งขันของผู้ให้บริการย่อมสูงขึ้น ส่งผลดีต่อเจ้าของเว็บไซต์รายย่อยที่ได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม ๆ เพราะผู้ให้บริการ Host เว็บไทย ย่อมต้องการลูกค้า การเสนอราคาที่ถูกกว่าด้วยคุณภาพของอุปกรณ์และบริการที่ดีกว่าต้องมาคู่กัน เป็นกลไกทางธุรกิจที่พบเห็นเป็นประจำ

 

การใช้บริการ Host เว็บไทย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว อัตราการให้บริการจาก Host เว็บไทย ถูกกว่าต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ซึ่งตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐคือ 36 บาท เงินบาทอาจอ่อนตัวลงได้อีก เป็นผลเสียของเจ้าของเว็บไซต์รายย่อยที่มีรายจ่ายเพิ่ม ดังนั้นการใช้ Host เว็บไทย จึงประหยัดมากกว่า เพราะราคาค่าบริการคงตัวที่สุด และสัญญามีให้เลือก 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี คุณทดลองใช้บริการได้เพื่อประเมินความถูกใจ

 

สำหรับเจ้าของเว็บไซต์รายใหม่ก็เลือกใช้บริการจาก Host เว็บไทย ดีกว่า ส่วนเจ้าของเว็บที่ติดสัญญากับ Hosting ต่างประเทศก็เก็บข้อมูลของ Host เว็บไทย ไว้เป็นตัวเลือกต่อการฝากเว็บไซต์ครั้งต่อไป ความคุ้มค่าที่ได้จาก Host เว็บไทย นั้นมีมากกว่า ทั้งด้านสินค้า (Hosting) และบริการ (ผู้เชี่ยวชาญ) การพูดคุยด้วยภาษาเดียวกันทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น ผู้ให้บริการ Host เว็บไทย ที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพเหมาะสมกับมูลค่าด้านบริการก็มีให้เลือกมากขึ้น