เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย

  1. ทางเรารับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ โดยทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินดังต่อไปนี้
   • ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (โดเมนจะเป็นของลูกค้า สามารถนำไปใช้กับที่อื่นได้)
   • ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เช่น การชำระจาก บัตรเครดิต หรือ Paypal
   • กรณีลูกค้าเช่า VPS หรือ Dedicated Server ถ้าการคืนเงินไม่ใช่ปัญหาจากทางเรา จะมีการหักค่า IP 100 บาท ค่า Licens Directadmin 100 บาท
  1. ระยะเวลาการคืนเงิน
   • – กรณีที่ลูกค้าชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ภายในระยะเวลา 3 วัน ไม่นับวันหยุด
   • – กรณีที่ลูกค้าชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต, PayPal เราไม่สามารถการันตรีได้ว่าเงินจะกลับคืนเมื่อใด เรากด Refund ที่ฝั่งเราให้ ส่วน Process การคืนเงินเป็นเรื่องของฝั่ง Paypal หรือ บัตรเครดิตที่ท่านใช้
  1. ลูกค้าสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี ลูกค้าสามารถชี้ไปที่ Hosting อื่นได้ หรือสามารถขอ Auth Code เพื่อย้ายได้