อะไรทำให้ Cloud VPS เหนือกว่า

VPS หรือ Virtual Private Server คือบริการเซิฟเวอร์เสมือน ที่จำลองขึ้นมาโดยประมวลผลการทำงานของเครื่องเซิฟเวอร์จริงเป็นหลายส่วนเป็นอิสระจากกัน และมีการทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์เสมือน (Virtual Machine) อีกที เป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนและใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมีเซิฟเวอร์เป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยการเช่าทรัพยากรเซิฟเวอร์จากผู้ให้บริการ และปล่อยให้หน้าที่ดูแลรักษา (Maintenance) และการควบคุมประสิทธิภาพเป็นของผู้ให้บริการ

สำหรับ Cloud VPS เกิดจากการประยุกต์เอาแนวคิดของ Cloud Computing หรือระบบประมวลผมกลุ่มเมฆมาใช้งานร่วมกับ VPS ลักษณะการทำงานของระบบ Cloud จะคล้ายกับก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมเอาเครื่องเซิฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวนมากไว้ด้วยกัน เพื่อประมวลผลร่วมกัน เป็นการแบ่งเบาภาระไม่ให้เซิฟเวอร์ใดเซิฟเวอร์หนึ่งทำงานหนักเกินไป ทั้งยังทำให้เซิฟเวอร์แต่ละทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดทำงานหรือ Down Time แม้แต่วินาที ความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบ Cloud เมื่อนำมาใช้กับ VPS จึงเกิดเป็นบริการเซิฟเวอร์เสมือนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า VPS ทั่วไปอยู่หลายเท่าตัว

Cloud VPS เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเซิฟเวอร์ส่วนตัว แต่ไม่มีต้นทุนเพียงพอสำหรับเครื่องเซิฟเวอร์ โดยเฉพาะกับงานที่ต้องใช้การประมวลผลหนัก ๆ เช่น การวางระบบฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ต้องการให้รองรับ Traffic จำนวนมาก ซึ่งในข้อนี้รับรองได้ว่า Cloud VPS จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน.