วิธีใช้ Site Redirection Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Site Redirection

38

 

2.ตั้งค่า Site Redirection
Local URL Path คือ ที่อยู่ /path หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการ
Redirect Type หมายถึง ประเภทการส่งต่อ
– 301 – Permanent – ทำการ redirect แบบถาวร
– 302 – Temporary – ทำการ redirect ชั่วคราว
– 303 – Replaced – เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย (Destination URL)
Destination URL หมายถึง URL หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ปลายทาง
3.คลิกเลือก “Save”

39

4.เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับ

40