วิธีเพิ่ม โดเมน Directadmin โดย Asiagb.com

ขั้นตอนการเพิ่มโดเมน
1.คลิก “Domain Setup”

1

2. คลิก “Add another Domain”

2

3.ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ
4.กด Create

3

5.เสร็จเรียบร้อยครับ

4