วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

23

 

2.คลิกเลือก “Change”

24

3.ใส่รหัสผ่านเดิม
4.ใส่รหัสผ่านใหม่
DirectAdmin Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน DirectAdmin
Main FTP Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน FTP
Main Database Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน Database
5.คลิกเลือก “Submit”

25

6.ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

26