วิธีลบโดเมน Directadmin โดย asiagb.com

1.คลิก “Domain Setup”1

2.เลือกโดเมนที่ต้องการ
3.คลิก Delete
8

4.คลิก “confirm”

9

5.ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

10