วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

1.คลิก “Domain Setup”

1

2. เลือก Change a Domain Name

6

3.เลือกโดเมนที่ต้องการ
4.ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ
5.กด Change

5

6.ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับ7