วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิกเลือก “MYSQL Management”

15

 

2.คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน Password

16

3.คลิกเลือก “Modify password”

17

4.ใส่ Password ที่จะเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
5.คลิก “Save”

18

6.ถ้าขึ้นแบบกแสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

19