วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิก Mysql Management

11

 

2.คลิก Create New Database 12

3.รายละเอียดฐานข้อมูล
– ตั้งค่า Database
Database Name คือ ชื่อฐานข้อมูล
Database Username คือ ชื่อล็อคอินจัดการฐานข้อมูล
Username Password คือ รหัสผ่าน
Confirm Password คือ ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
4.คลิก Create

13

5.ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

14