บริการที่ครบวงจรจาก Host เว็บไทย

บริการที่ครบวงจรจาก Host เว็บไทย

 

Hosting หรือ Web Hosting บริการให้เช่าพื้นที่ / รับฝากข้อมูลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ การเช่า Web Hosting ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการซื้ออุปกรณ์เป็นของคุณเอง การให้บริการ Host เว็บไทย ทำให้คุณไม่ต้องซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ราคาสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไป เพราะความสามารถของอุปกรณ์ต้องอยู่ในระดับสูง เช่น ฮาร์ดดิสค์จัดเก็บข้อมูลได้แบ่งประเภทตามการใช้งาน ซึ่งฮาร์ดดิสก์สำหรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ จะมีขีดความสามารถที่สูงกว่าและราคาแพงด้วย หากคุณเลิกให้บริการเว็บไซต์ก็ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ต่อไป

 

การจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อฝากเว็บไซต์และข้อมูลไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ ต้องมีระบบปฏิบัติการ ที่ทำให้อุปกรณ์ทำงานด้วย การซื้อชุดคำสั่งนี้ก็มีราคาสูง ซื้อมาใช้งานเพียงเว็บไซต์เดียวนั้นไม่คุ้มค่า และที่สำคัญต้องเลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ด้วย ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ที่ใช้ทำเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Windows 2000 Server & Advanced Server จาก Microsoft และ RedHat จาก Linux และไม่ได้จบเพียงเท่านี้ ยังต้องมีชุดระบบคำสั่ง หรือ Application ที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติแล้วแล้วมักจะใช้หลายโปรแกรมด้วยกัน ในการให้บริการ อาทิเช่น Web Server, FTP Server, Mail Server, DNS Server เป็นต้น Host เว็บไทย ส่วนใหญ่จะมีบริการส่วนนี้ครบครันตามต้องการ

 

และสุดท้ายคือบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ตาม ยิ่งเก่งค่าตัวยิ่งแพงก็ไม่ผิด รวมถึงค่าเช่าสัญญาณและอินเตอร์เน็ต (Leased Line และ Internet Air Time) ที่ต้องใช้สัญญาณที่เร็วและแรงเพื่อการรับส่งข้อมูลที่ไหลรื่น ราคาต่อเดือนก็สูงขึ้น

 

บริการ Host เว็บไทย จึงเหมาะสมแล้วที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของคุณ เพราะความพร้อมต่อการให้บริการอย่างครบวงจรย่อมดีกว่าที่คุณจะเสี่ยงสร้างเซิร์ฟเวอร์เองโดยเกินจำเป็น เพราะวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของคุณคือ กระจายสินค้าและบริการ ต่างกับเว็บคอมมูนิตี้อื่นที่มีข้อมูลเยอะจนประเมินว่า หากสร้างเซิร์ฟเวอร์เองจะคุ้มค่ามากกว่า บริการ Host เว็บไทย เป็นผู้ช่วยอย่างดีสำหรับเจ้าของเว็บไซต์รายย่อย แค่ต้องการผู้ให้บริการ Host เว็บไทย ที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพเหมาะสมกับมูลค่าด้านบริการ