Invalid request! No data was saved ใน Roundcube

สวัดดีครับ วันนี้ผมเจอเคสลูกค้า login เข้า roundcube ไม่ได้ ลูกค้าท่านนี้พึ่งย้ายมาเช่า VPS กับทาง Asiagb.com

พอลอคอินแล้วขึ้น Invalid request! No data was saved  ทดสอบใส่ รหัสผ่านผิดก็ขึ้นตามนี้ครับ

ผมหาวิธีการแก้ไขจากหลายฟอรั่มแต่แก้ไขไม่ได้ จนสามารถงมจนแก้ไขได้

ทดลองสั่ง

tail -f /var/www/html/roundcube/logs/errors

 

จะได้ผลดังรูปครับ

 

จริงๆถ้าเกิดว่าไล่แก้ด้วยการสร้าง db ก็คงหายแต่ค่อนข้างเสียเวลาครับ   วิธีง่ายๆเลยคือ ลบทิ้งสร้างใหม่ ให้เข้าดู password root database ของ Directadmin จะเป็น User da_admin

ดูได้ที่

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

ในนี้จะมีบอก password หลักอยู่ครับ รักษาให้ดีเพราะ user pass นี้เข้าถึงได้ทุก database

ให้ท่านเข้า phpmyadmin ผ่าน user password ดังกล่าวครับ

ให้ไปที่เมนูชื่อ Database อยู่เมนูบนซ้ายสุด  เลือก da_roundcube แล้วลบทิ้งเลยครับ

 

ต่อมาให้ Rebuild roundcube ใหม่ครับ

cd /usr/local/directadmin/custombuild/

./build roundcube

 

 

ถ้าขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ