Directadmin ดียังไง ทำไม Asiagb.com ถึงเลือกใช้

Directadmin ดียังไง

หากท่านกำลังสงสัยว่าทำไม Asiagb.com ถึงเลือกใช้ Directadmin Controlpanel
เหตุผลที่เราเลือก Cp ตัวนี้นั้นเป็นเพราะว่า Directadmin มีการอัพเดทระบบอยู่เสมอๆ มีการแก้ไข Bug ต่างๆ
มีการก้าวตามเทคโนโลยี ไม่ปล่อยให้นานเกินไป แต่ก็ไม่เร็วจนเกินไปดังนั้นการอัพเดทระบบแต่ละที หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ แทบไม่เคยมีผลกระทบที่ตามมา
อีกทั้งมีการใช้งานแผ่หลาย มากที่สุดในโลกตัวนึงจึงมีเอกสารให้อ่านมากมาย จึงหมดห่วงเมื่อมีปัญหา สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

หากท่านใดกำลังมองหา host vps อยู่ เราจึงเป็นทางเลือกนึงที่ดีที่สุด เพราะเลือกใช้ Contropanel ที่ดีที่สุดในโลก