แหล่งบริการโฮสติ้งต่างประเทศบริหารโดยคนไทย

ปัจจุบันการทำเว็บไซด์เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการในยุคนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ค้นหาสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ การเลือกโฮสติ้งจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำเว็บไซด์เพื่อใช้ฝากข้อมูล  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโฮสติ้งที่มีการวางserverในต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ปัญหาสำหรับคนไทยที่ใช้งานโฮสติ้งที่serverไม่ได้วางในไทยคือเรื่องการติดต่อสื่อสาร

โดยส่วนใหญ่ hosting ต่างประเทศจะบริหารงานโดยชาวต่างชาติส่งผลทำให้การติดต่อสื่อสารอาจมีการติดขัดและล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งาน Server การประสานงานและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้า โดยส่วนใหญ่ช่องทางการติดต่อของผู้ให้บริการ hosting ต่างประเทศมักจะให้แจ้งข้อมูลเข้าไปและต้องใช้เวลานานกว่าที่เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาแต่สำหรับการเลือกใช้บริการ โฮสติ้งต่างประเทศที่บริหารโดยคนไทยจะช่วยทำให้ปัญหาในส่วนนี้ลดลงเพราะลูกค้าบางท่านมีความจำเป็นต้องใช้ hosting ต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการทำเว็บไซต์โดยใช้ โฮสติ้งที่มีการวาง Serverในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โฮสติ้งต่างประเทศบริหารงานโดยคนไทยสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นใดที่ asiagb.com โดยภายในเว็บไซต์มีบริการสำหรับผู้สนใจโฮสติ้ง ต่างประเทศที่มี Server วางอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการ Server ที่วางอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการมากที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง