เลือกใช้บริการvps windowsต้องตรวจสอบIDCก่อนเสมอ

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา asp.net หรือเลือกใช้โปรแกรมจาก Windows ในการพัฒนาเว็บไซต์เช่นการสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft  SQL ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน vps Windows เพื่อให้สามารถอัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ ในปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการ vps Windows อยู่หลายบริษัทแต่มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีเจ้าหน้าที่คอย support ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมคอยให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคหากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการบริการหลังการขายเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ลูกค้านำมาใช้เป็นข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยในการใช้งานและความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และข้อสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการตรวจสอบพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ vps Windows เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเช็คก่อนเสมอเนื่องจากตัวเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะมีการวางเครื่องไว้ที่IDCซึ่งผู้ให้บริการ IDC จะเป็นผู้ดูแลระบบตรวจ Server และระบบเครือข่ายข้อมูล มีความจำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะ IDC ที่ดูแล Server จำเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบสำรองไฟยามฉุกเฉิน มีระบบทำความเย็นที่ได้มาตรฐานสากล Server ของเราต้องเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 365 วัน หากห้องทำความเย็นอุณหภูมิไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลทำให้เครื่อง Server มีปัญหาและดับลง ในส่วนของระบบไฟก็เช่นกันจะต้องมีการสำรองไฟไว้ในยามฉุกเฉินกรณีไฟดับ เพราะเครื่อง Server ที่เราใช้งาน vps Windows อยู่นั้น จำเป็นต้องมีระบบไฟหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไม่เช่นนั้นเว็บไซต์ของเราจะดับลงทันทีเพราะฉะนั้นก่อนเลือกใช้บริการ vps Windows จำเป็นต้องตรวจสอบและผู้ให้บริการ IDC ที่ได้มาตรฐานเพียงเท่านี้เราก็สามารถไว้วางใจในการดูแลและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี