เราควรใช้ vps server หรือไม่

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์หรือที่รู้จักกันดีคือเรียกว่า sever  เมื่อเราเริ่มสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการอัพโหลดข้อมูลผ่านทางออนไลน์ขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง การเลือกใช้บริการส่วนใหญ่เน้นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเหมือน Flash Drive ตามความจุของการจัดเก็บข้อมูลที่เราต้องการ  แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพียงพอหรือไม่และมีความจำเป็นมากแค่ไหนหากเราต้องการใช้งาน vps Server โดยปกติแล้วเว็บไซต์ทั่วไปจะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นอย่างน้อยไม่เกิน 1 GB โดยระบบจะนับรวมข้อมูลทุกอย่างทั้งภาพและเสียง รวมถึงฐานข้อมูลที่มีการอัพโหลดขึ้นไปหากข้อมูลเว็บไซต์มีจำนวนมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บด้วยการอัพเกรดแพคเกจให้สูงขึ้น แต่หากเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลจำนวนมากและในแต่ละวันมีทราฟฟิคการเข้าชมสูงและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Server Overload ส่งผลเสียต่อระบบ Server โดยรวม ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการเมื่อพบปัญหาเหล่านี้จะแจ้งกลับทางผู้ใช้บริการให้ปรับไปใช้งาน vps Server เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าและการใช้งานสามารถรองรับการเข้าชมจำนวนมากจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยจะได้ IP เป็นของตัวเอง 1 IP หากต้องการเพิ่ม IP ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ Package vps เพิ่ม ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราการเข้าชมเว็บไซต์หรือที่เรียกว่าทราฟฟิคมีจำนวนสูงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ ทางเราแนะนำให้เลือกใช้เป็น vps Server เพราะสามารถตอบโจทย์ให้แก่เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี