เชื่อมต่อ proftpd ไม่ได้ SECURITY VIOLATION: Passive connection from ไอพี rejected.

สวัสดีครับ

หลายวันก่อนผมเจอปัญหานึง เชื่อมต่อ ftp ไม่ได้มี Error

2018-07-29 17:20:29,649 DESKTOP-3RLC024 proftpd[176] 127.0.1.1 (196.52.34.21[196.52.34.21]): SECU RITY VIOLATION: Passive connection from 212.92.123.75 rejected.

วิธีแก้นั้นแสนง่ายครับ

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

เพิ่ม  AllowForeignAddress on

แล้วทำการ Restart Proftpd ครับ

/etc/init.d/proftpd restart

ลองเข้าใหม่ดูครับ เรียบร้อย