วิธี Repair Database สำหรับผู้ใช้ Directadmin

สวัดดีครับ  ปกติแล้วลูกค้าเวลาจะ repiar database แต่ละทีนั้นต้องลำบากเหลือเกิน เพราะการที่จะทำนั้นต้องมานั่งทำทีละ User ซึ่งไม่สะดวกเอามากๆสำหรับผู้ใช้

ผมมีคำสั่งลัดง่ายๆครับ แต่คำสั่งนี้จะใช้ได้เฉพาะท่านที่มี รหัส Root เท่านั้น

mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –auto-repair –all-databases

 

ง่ายๆแค่นี้เองครับ  ก่อนนำคำสั่งไม่ใช้ ให้ copy ใส่ Notepad ก่อนนะครับ ให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกัน

** คำเตือน การ Repair มีความเสี่ยง  ดังนั้น ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรมาสะดุด  เช่น Server ดับ Net ดับ ระหว่างทำนะครับ  ควรทำใน screen