วิธี Block facebook ด้วย .htaccess

สร้างไฟล์ ใhtaccess แล้วนำโค๊ดด้านล่างนี้ไปใส่ครับ

ลิ๊งค์ที่คลิ๊กมาผ่าน facebook ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับ

 

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*facebook\.com [NC]
RewriteRule .* – [F]
</IfModule>