วิธี ลบ E-Mail Account Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

33

 

2.เลือก Select อีเมล์ที่ต้องการลบ
3.คลิกเลือก “Delete” เพื่อทำลบ

37