วิธีแก้ Nginx 502 Bad Gateway บน vesta

สวัสดีครับ หากท่านใด ใช้ vesta แล้วเลือก nginx php-fpm มักจะเจอปัญหาคือเข้า vesta controlpanel แล้วเจอปัญหา

502 Bad Gateway

เท่าที่ผมลองหาวิธีต่างๆมามากมาย ผมหาวิธีแก้ไขแต่ไม่สามารถแก้ได้เลย จนไปเจอวิธีนี้

แก้ไขไฟล์  /etc/nginx/nginx.conf

ให้เพิ่ม

    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
ลักษณะประมาณนี้ครับ
http {
...
fastcgi_buffers 8 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
...
}
เมื่อเพิ่มเสร็จแล้วให้ รีสตาท vesta กับ nginx เป็นอันจบวิธีครับ