วิธีแก้ 425 Security: Bad IP connecting.

สวัดดีครับ หลายวันก่อนผมประสบปัญหาลูกค้า VPS ที่ใช้ vesta ไม่สามารถใช้งาน ftp ได้

ผมหาข้อมูลจนไปเจอ วิธีแก้ปัญหา 425 Security: Bad IP connecting.

สั่ง

nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf  << หากท่านใช้ vsftpd วิธีนี้แก้ได้ทั้งหมดครับ แต่ต้องหา path ของ vsftpd ให้เจอครับ

 

เพิ่มไว้ด้านล่างสุด

pasv_promiscuous=YES

 

สั่ง restart vsftpd

service vsftpd restart

 

เรียบร้อยแล้วครับ