วิธีแก้ไข IO::Socket::INET6::AF_INET6 redefined

วันนี้เจอปัญหา Error ขึ้นดังกล่าวจากการ update directadmin

View post on imgur.com

Easy Spam Fighter 1.16 to 1.19 update is available.

Subroutine IO::Socket::INET6::AF_INET6 redefined at /usr/lib/perl5/5.8.8/Exporter.pm line 65.
at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/IO/Socket/INET6.pm line 16
Subroutine Net::DNS::Resolver::Base::AF_INET6 redefined at /usr/lib/perl5/5.8.8/Exporter.pm line 65.
at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/i386-linux-thread-multi/Net/DNS/Resolver/Base.pm line 66
Latest version of SpamAssassin: 3.4.1
Installed version of SpamAssassin: 3.4.1

 

ป๊ญหานี้เกิดจากการขาด perl บางตัว แต่การลง perl นั้นค่อนข้างยุ่งยาก และเสียเวลา เราสามารถแก้ไขแบบลูกทุ่งได้ด้วยการลง ผ่านการ yum แต่จะไม่สามารถใช้งานจริงๆได้นะครับ เพราะว่ามันจะตีกับ Directadmin วิธีง้ายๆคือ ลงโปรแกรม แล้วลบทิ้งเฉพาะโปรแกรม โดยไม่มีการลบ perl ต่างๆ

สั่งติดตั้ง
yum install spamassassin -y

สั่งลบ คำสั่งนี้ดีตรงที่เราบังคับไม่ให้ลบอย่างอื่น ไม่ให้ลบส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ลบแค่  spamassassin เท่านั้น
yum erase spamassassin -y

 

ทดสอบอีกทีครับ

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build spamassassin

 

เรียบร้อยแล้วครับ