วิธีลบ Rule iptables ทั้งหมด

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

ก๊อป ไปวางได้เลยครับ จบปิ๊ง