วิธีย้ายข้อมูล vps server ที่ง่ายที่สุด

การเลือกใช้บริการกับเว็บไซต์ในต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องการย้ายข้อมูลกลับมาใช้งานในประเทศไทยเพราะการติดต่อสื่อสารและการขอความช่วยเหลือหากเกิดปัญหาทางด้าน เทคนิคอาจจะทำได้ช้า การเลือกใช้โฮสติ้งในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก จะดีกว่าหากเราใช้บริการเว็บ hosting ในประเทศไทยที่มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแล สำหรับการย้ายข้อมูลกลับมาใช้งานโฮสติ้งไทยอาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางท่านที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการย้ายข้อมูล และการใช้งาน vps Server ส่วนใหญ่มักมีข้อมูลจำนวนมากหากย้ายข้อมูลมาไม่สมบูรณ์จะทำให้หน้าเว็บไซต์ผิดรูปหรือที่เรียกกันติดปากว่าเว็บพัง การแก้ไขเว็บส่งผลทำให้เสียเวลาในการจัดการ ดังนั้นวิธีการย้ายข้อมูลที่ง่ายที่สุดจำเป็นต้องใช้การย้ายข้อมูลผ่านControl panelสำหรับลูกค้าที่ใช้ control panel Direct มีความโชคดีเป็นอย่างมากเพราะมีระบบการ Backup ที่สมบูรณ์ เมื่อเราต้องการย้ายข้อมูลสามารถกดระบบ Backup ภายในแต่หลังจากนั้นระบบจะทำการรวมไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวขนาดเล็กเพื่อให้มีขนาดเล็กลง หลังจากนั้นให้ทำการนำไฟล์ Backup ตัวนี้ไป Restore ที่ vps Server ที่เราต้องการใช้บริการและจำเป็นต้องมีControl panel Direct Admin เหมือนกันในขั้นตอนต่อมาหลังจากเรา Restore file ไฟล์ทั้งหมดของ vps Server จากที่เก่าก็จะถูกย้ายมาที่ใหม่โดยข้อมูลจะถูกย้ายมาทั้งหมดตั้งแต่ไฟล์ Data Baseรวมถึงอีเมลที่อยู่ภายใน Control panel โดยวิธีนี้เป็นการย้ายข้อมูลวิธีที่ง่ายที่สุดแต่สำหรับใครที่ไม่มีความชำนาญหรือต้องการความสะดวกรวดเร็วสามารถแจ้งผู้ให้บริการย้ายข้อมูลในส่วนนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ asiagb.com ตลอด24ชั่วโมง