วิธีปิด SELinux on CentOS 7

เริ่มแรกเช็คก่อนนะครับว่าปิดหรือเปิดอยู่โดยการสั่ง

sestatus

หากขึ้น enable คือเปิดอยู่ disable คือปิดอยู่ หากปิดอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับ

วิธีเซ็ตแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องรีสตาทให้สั่ง

setenforce 0

** วิธีนี้นั้นหากรีบูทเครื่องจะต้องสั่งใหม่ทุกครั้ง

วิธีเซ็ตไว้ให้อยู่ตลอด โดยที่ไม่ต้องคอยทำใหม่ทุกครั้ง

nano /etc/sysconfig/selinux

ใส่ SELINUX=disabled ไว้ด้านล่างสุด

แล้วสั่ง reboot เครื่องหนึ่งที

ลองเช็ค sestatus จะเห็นว่าสเตตัส ขึ้นเป็น Disable เรียบร้อยแล้ว