ปัญหาของเครื่องติดตั้ง php หลายเวอร์ชั่น ใช้คำสั่ง php composer.phar install ไม่ได้

สวัดดีครับ วันนี้มีโอกาสเข้าไปติดตั้ง php script ให้ลูกค้าค้าท่านนึง ซึ่งใช้ cp vesta

เจอปัญหาว่าตัว script ต้องการให้ติดตั้งผ่าน php composer.phar install เท่านั้น

ไม่สามารถติดตั้งโดยการเรียกไฟล์ปกติได้ เนื่องจากเครื่องนี้มีการลง php หลาย vession ให้เลือกใช้

โดย Script ต้องการ PHP 7.1 เท่านั้น ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร ไปๆมาๆ ไม่สามารถติด

ตั้งได้ เพราะ php composer.phar install เรียก default base php ซึ่งเป็น php 5.6

พอหาข้อมูลไปมา ก็เจอวืิธีแก้ครับ โดยการกำหนด path ของ PHP ที่ต้องการ

เช่น ถ้าสคิปต้องการ php 7.1

export PATH=/opt/remi/php71/root/bin/:$PATH; php composer.phar install

ให้เรียกแบบนี้ครับ เรียบร้อย ปิดงานได้