ความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ระหว่างโฮสติ้งต่างประเทศและโฮสติ้งในไทย

ความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ระหว่างโฮสติ้งต่างประเทศและโฮสติ้งในไทย

หลายคนมีความกังวล สองจิตสองใจก็ยังไม่สามารถเลือกไม่ได้ว่าควรพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โฮสติ้งสิงคโปร์หรือโฮสติ้งในประเทศไทยดีเพราะค่าบริการและคุณสมบัติที่แตกต่างกันรวมถึงมาตรฐานในการ Config Server มีผลต่อการตัดสินใจ รวมทั้งความเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

โดยข้อมูลในส่วนนี้เคยมีผู้ใช้บริการประสบมากับตัวเอง โดยมีการให้ข้อมูลว่าเมื่อผู้ใช้บริการอยู่ต่างประเทศและทำการเปิดหน้าเว็บไซต์โฮสติ้งที่มีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย ปรากฏว่าในบางครั้งการเปิดหน้าเว็บไซต์ใช้เวลานานกว่าปกติรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าเว็บไซต์ทำได้ช้า เพราะจากประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซต์ที่มีการใช้โฮสติ้งสิงคโปร์กลับทำได้ดีกว่า โดยมีความเร็วในการแสดงผลรวมถึงการเข้าใช้งานในแต่ละเมนูของโฮสติ้งสิงคโปร์ทำได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากผู้ให้บริการServerในประเทศสิงคโปร์มีการ Config Server ที่ได้มาตรฐานสากล ระบบ network ของประเทศสิงคโปร์สามารถทำได้เร็วกว่าในเมืองในประเทศไทย ซึ่งต้องยอมรับว่าระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยยังคงตามหลังในหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่นความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในประเทศไทยยังเป็นความเร็ว 4G แต่ต่างประเทศพัฒนามากกว่า4G ต้องยอมรับว่าระบบอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศสามารถทำได้ดีกว่าในประเทศไทยจึงทำให้เวลาเราไปต่างประเทศเรามักสัมผัสกับอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่า จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ โฮสติ้งสิงคโปร์มีความเร็วที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับโฮสติ้งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการ โฮสติ้งเราควรเช็คกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเป็นหลักว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ามาจากในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการ hosting ได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าลูกค้าของคุณส่วนใหญ่เป็นของลูกค้าต่างประเทศการเลือกใช้บริการโฮสติ้งสิงคโปร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่