ข้อดีของ dedicated server

ทราบหรือไม่ว่าเหตุผลใดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เมื่อทำเว็บไซต์หันมาเลือกใช้เครื่องdedicated server กันมากขึ้นโดยปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจ sme ให้ความสนใจต่อการใช้เครื่องdedicated server เนื่องจากมีข้อดีของการใช้งาน สามารถตอบโจทย์การเข้าใช้งานจำนวนมากทำให้เว็บไซด์มีความลื่นไหลได้ดีเมื่อลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์ ส่งผลทำให้ลูกค้าใช้เวลาเลือกซื้อสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์ของเราเป็นเวลานานกว่าปกติ บ่อยครั้งที่ลูกค้าเข้าไปยังเว็บไซต์ปรากฏว่าความเร็วของการแสดงผลในแต่ละหน้าเว็บเพจทําได้ช้าไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนั่นคือสาเหตุทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปิดเว็บไซต์นั้นเพื่อไปเลือกซื้อสินค้ากับเว็บไซต์อื่นแทนไม่ต่างอะไรกับการที่ลูกค้าเข้ามาอย่างร้านค้าของเราแล้วเดินออกไปซื้อที่อื่น ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงเลือกใช้dedicated server กันมากขึ้นเพราะนอกจากสามารถเลือกเครื่อง dedicated server ที่ต้องการยังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหากมีความต้องการที่จะเพิ่มRam เพิ่มความจุข้อมูล เพิ่ม IP โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความต้องการเรียกว่าเป็นการใช้งานเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดและที่สำคัญมีระบบ Monitor Server ด้วยตัวเองโดยเราสามารถทำการตรวจสอบความเป็นไปของเครื่อง dedicated server โดยรวม ซึ่งฟังก์ชันนี้หากใช้บริการ shared hosting ปกติทั่วไปจะไม่สามารถเช็คแบบ Real Time ได้ และนี่เองจึงเป็นข้อดีของการใช้dedicated server ที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกันมากขึ้นเพราะนั่นคือภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เราสามารถสร้างได้